Regulamin Przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podpisując petycję osoba wyraża zgodę na złożenie w jej imieniu do adresatów petycji, która została zamieszczona na stronie: www.parknadpow.pl oraz na przetwarzanie danych osobowych w celu złożenia tej petycji, informowania o wszelkich działaniach z nią związanych i jej wynikach, a szczególności podania jej do publicznej wiadomości wraz z listą podpisanych osób (nieobejmującą adresu e-mail).
 2. Współadministratorami danych osobowych są:
  Inicjatywa Mieszkańców Ursynowa z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Surowieckiego 12A lok. 30 zarejestrowana w KRS pod nr. 0000663399,
  oraz
  Stowarzyszenie Projekt Ursynów z siedzibą w Warszawie przy ul. Lasek Brzozowy 12 lok. 44 zarejestrowane w KRS pod nr. 0000597204 (dalej jako: administrator danych, Stowarzyszenie) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@projektursynow.org.
 3. Osoba podpisująca petycję przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne (tj. odbywa się w oparciu o udzieloną przeze nią zgodę), ale niezbędne w celu podpisania petycji oraz przekazywania informacji na temat przebiegu zbierania podpisów, sposobie załatwienia sprawy przez odpowiednie organy władzy publicznej, innych sprawach ważnych dla społeczności Ursynowa i Warszawy, a także o innych działaniach planowanych lub prowadzonych przez Stowarzyszenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano od momentu wyrażenia zgody do chwili jej wycofania.
 4. Dane osobowe są przetwarzane będą przez okres działalności Stowarzyszeń, jednak nie dłużej, niż do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenia ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. Wszelkie żądania w tym zakresie należy przesyłać na adres kontakt[at]parknadpow.pl
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Stowarzyszenia ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).